5 września 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej odbyło się podsumowanie wakacyjnego zagranicznego szkolenia językowego nauczycieli w ramach projektu „Just do it!”.

Siedmiu pracowników szkoły w sierpniu wyjechało do renomowanej szkoły w Oksfordzie, gdzie przeszli kurs językowy pod okiem prawdziwych profesorów języka!

„JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier” to najnowszy projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Według założeń projektu, dzięki zagranicznemu szkoleniu nauczycieli, znacznie wzrosną kompetencje językowe kadry pedagogicznej szkoły, ale nie tylko. Przekazana wiedza wykładowców z Wielkiej Brytanii przekazana została naszym pedagogom, a ta następnie wykorzystana zostanie na zajęciach organizowanych w naszej szkole.

W ramach projektu, nauczyciele, którzy wzięli udział w językowym kursie w Oksfordzie, podczas prowadzonych przez siebie zajęć będą mieli odpowiednie kwalifikacje i narzędzia, by w czasie lekcji wprowadzać angielskie frazy czy idiomy. Dzięki temu projektowi, wzrośnie nie tylko świadomość uczniów co do angielskiego nazewnictwa, ale także wypróbować korzystanie języka angielskiego w prawdziwym życiu.

Just do it nowy projekt ZSP nr 2

Projekt „Just do it!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ i obejmuje nie tylko wyjazd członków grupy projektowej na zagraniczne szkolenia językowe do Oksfordu, ale także przygotowania się do zespołowego wdrażania nowych form pracy opartych na metodzie CLIL.

Podczas środowego wydarzenia, nauczyciele biorący udział w zagranicznym kursie przedstawili poznane przez siebie poszczególne zagadnienia związane z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii. Na spotkaniu podsumowującym wyjazd zagraniczny obecni byli nauczyciele i zaproszeni goście: rodzice, uczniowie, byli absolwencie i dyrektorzy, a także przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach.

– Mamy nadzieję, że zdobyta i przekazana uczniom wiedza, zaowocuje w ich dalszym życiu – mówiła podczas spotkania Małgorzata Rzepka, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i koordynator projektu.

Projekt będzie realizowany przez nauczycieli od bieżącego roku szkolnego. W angielskiej mobilności udział wzięło siedmiu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Leave a Comment