20 listopada br. do naszej szkoły zawitali do naszej szkoły przedstawiciele uczniów z różnych krajów wraz z nauczycielami. Odwiedzili nas miedzy innymi osoby z Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Turcji.

Na początku nasi zagraniczni rówieśnicy przygotowali prezentacje na temat „Nasze miasto i szkoła”, „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego” i „Motovating people”. Reprezentanci każdego z kraju mieli na celu przedstawienie atrakcji, historii, zabytków oraz  tradycji związanego z nim. Każda grupa reprezentantów bardzo ciekawie zaprezentowała swój kraj.

Następnie uczyliśmy się tańców narodowych miedzy innymi trojaka, poloneza. Pierwszy z tych tańców sprawił im największa trudność chodź i tak bardzo szybko nauczyli się kroków. Towarzyszyło nam przy tym mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Nawet nie zorientowaliśmy się jak szybko upłynął nam czas.

Kolejnego dnia uczniowie naszej szkoły przedstawili krótki spektakl dotyczący historii Polski oraz prezentacje z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.  Po naszym występie zespoły projektowe prezentowały  swoich bohaterów narodowych.

W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Urzędu Miasta na spotkanie z Panią Prezydent Grażyną Dziedzic. Nasi goście mieli okazje osobiście przedstawić się Pani Prezydent. Każdy z nas dostał małe upominki w postaci śląskiego obwarzanka oraz worek z charakterystycznym symbolem górniczym.  Po powrocie uczniowie udali się do sali w której oglądali prezentację o obiektach UNESCO która była potrzeba do rozwiązania różnych quizzów, zadań.

Ostatni dzień spędzili na zwiedzeniu Katowic oraz Chorzowa, między innymi Stadionu Śląskiego, siedziby NOSPR,  centrum miasta, wjechali na wieżę widokową oraz przejechali się elką. W sobotę wrócili do rodzinnych krajów.

Ich wizyta dostarczyła nam moc pozytywnych wrażeń, spotkania z niezwykłymi osobowościami i przełamanie między kulturowych lodów.